อนุทิน 105526 - รังรอง

รังรอง

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) เกณฑ์ 1. ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2.สีตัวอักษร 3. การออกแบบพื้นหลัง 4. ภาพประกอบ 5. เสียงประกอบ 6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7. วิธีการนำเสนอ powerpoint 8. เทคนิคพิเศษอื่น ๆ ถ้ามี

เขียน 17 Mar 2012 @ 11:41 ()


ความเห็น (0)