อนุทิน 105525 - ภัทรนันต์

ภัทรนันต์

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง (1) มาก (3)

1.ขนาดตัวอักษร 2.สีตัวอักษร 3.การออกแบบพื้นหลัง 4.ภาพประกอบ 5.สีประกอบ 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7.วิธีการนำเสนอ 8.เทคนิกพิเศษอื่น ๆ

เขียน 17 Mar 2012 @ 11:41 ()


ความเห็น (0)