อนุทิน 105524 - นาง วราภรณ์ วุฒิสาร

  ติดต่อ

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

เกณฑ์ 1.ขนาดตัวอักษะเหมาะสม 2.สีตัวอักษร 3.การออกแบบพื้นหลัง 4.ภาพประกอบ 5.เสียงประกอบ 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7.วิธีการนำเสนอ Powerpoint 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)