อนุทิน 105515 - จารุวัจน์ شافعى

ระบบการศึกษาไทยเราบอกว่าเราตามแนวทางของอเมริกาและตะวันตก ในขณะที่ประเทศเหล่านั้นก็บอกว่าการจัดการศึกษาของเขาก็มีปัญหา เด็กๆ ต้องเข้าเรียนพิเศษและประสิทธิภาพก็ลดลงมาก มันถึงเวลาแล้วยังที่ไทยจะต้องมองย้อนกลับมาถามว่าจริงๆ การศึกษาของเราต้องการอะไร และควรเป็นไปในรูปแบบไหน

เขียน 17 Mar 2012 @ 10:30 ()


ความเห็น (0)