อนุทิน #105515

ระบบการศึกษาไทยเราบอกว่าเราตามแนวทางของอเมริกาและตะวันตก ในขณะที่ประเทศเหล่านั้นก็บอกว่าการจัดการศึกษาของเขาก็มีปัญหา เด็กๆ ต้องเข้าเรียนพิเศษและประสิทธิภาพก็ลดลงมาก มันถึงเวลาแล้วยังที่ไทยจะต้องมองย้อนกลับมาถามว่าจริงๆ การศึกษาของเราต้องการอะไร และควรเป็นไปในรูปแบบไหน

เขียน:

ความเห็น (0)