อนุทิน #10551

"โลกใบใหญ่ของเด็กคือครรภ์ของแม่"

หญิงตั้งครรภ์ทุกคน...พึงสร้างโลกแห่งความสุขในใจตน เพื่อแบ่งปันความสุขเล็กๆ นี้หากแต่ยิ่งใหญ่ในใลกน้อยๆ ของลูกที่นอนอยู่ในครรภ์...

เขียน:

ความเห็น (0)