อนุทิน 105498 - โสภณ เปียสนิท

วันจันทร์ 5.30 น. ออกเดินทางเข้าที่ ม.แม่ ศาลายา

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยจำนวน 10 คน ตอนเย็นเดินทางกลับ

เขียน 16 Mar 2012 @ 16:56 ()


ความเห็น (0)