อนุทิน 105497 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 รับเชิญเป็นวิทยากร สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแก่ นศ. สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ อาคารศิลปศาสตร์ ร่วมกับ

อ. แองเดรว

อ. หมูน้อย

อ. ทีน่า

อ. โสภณ เปียสนิท

อ. นิพล เอกอุดม

  เขียน:  

ความเห็น (0)