อนุทิน 105486 - อาจารย์ต้น

ที่โรงเรียนผม ผู้บริหารไม่ค่อยอยากให้ครูให้ผลการเรียนเป็นศูนย์ แสดงว่าเขาแยกไม่ได้ระหว่างคุณภาพการสอนกับการให้เด็กได้ศูนย์ ถ้าเด็กได้ศูนย์ เขาน่าจะถามว่า ทำไมเด็กถึงได้เกรดเป็นศูนย์ เกิดจากวิธีสอน เกิดจากหลักสูตร เกิดจากสื่อ เกิดจากวิธีวัดผลประเมินผล หรือแม้แต่เกิดจากความสนใจของเด็กเอง ลองหาไปซิ ลองค้นไปสิ ท่านผู้บริหาร ท่านอาจพบคำตอบที่ดีกว่าครูไม่มีคุณภาพการสอน ท่านอาจนำผลการเรียนนี้เป็นฐานในการพัฒนาโรงเรียนของท่านได้

เขียน 15 Mar 2012 @ 21:19 ()


ความเห็น (0)