อนุทิน 105474 - [ SD - SPT_SBT ]

[ SD - SPT_SBT ]

สำหรับคนเสื้อแดงแล้วเมื่อประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเขาก็จะบอกว่าประเทศเป็นเผด็จการ

แต่สำหรับคนเสื้อเหลือง-หลากสี เมื่อเพื่อไทยขึ้นปกครองประเทศ เขาก็จะบอกว่าประเทศเป็นเผด็จการ

แต่สำหรับขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาตินั้น เราบอกว่าประเทศถูกปกครองด้วยระบอบเผด็จการมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงเมื่อ 2475 แล้ว และไม่เคยมีระบอบประชาธิปไตยเลย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนขึ้นปกครอง และต่อให้มีรัฐบาลเสียงข้างมากเด็ดขาดก็ตามก็ไม่ทำให้ประเทศมีการปกครองเแบบประชาธิปไตย

เพราะมีเสียงข้างมากแล้วไม่ลงมือสร้างประชาธิปไตย ก็เป็นแค่รัฐบาลเสียงข้างมากในระบอบเผด็จการ จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เลยเพราะไม่ลงมือสร้างประชาธิปไตยนั่นเอง

เจอมาเขาเขียนไว้ดี

เขียน 15 Mar 2012 @ 09:37 ()


ความเห็น (0)