อนุทิน 105450 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

ขุด ลอก คู คลอง ตอนนี้น่ะ สามารถ พอหน้าฝนจะได้ เลิกบ่นกันเสียที่ว่าเข้าพื้นที่ไม่ได้

เขียน 14 Mar 2012 @ 16:33 ()


ความเห็น (0)