อนุทิน 105448 - นาย เอกราช แก้วเขียว

  ติดต่อ

เตรียมโครงการ อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 ในนาม ม.วลัยลักษณ์ เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริการเครือข่ายย่อย C7สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน  พิจารณา โดยที่ประชุมเครือข่ายฯ จะพิจารณาอนุมัติโครงการให้ดำเนินการ ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)