อนุทิน #105447

สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการบริหารพฤติกรรมองค์การ สามารถเข้าไปศึกษาได้จากโฟลเดอร์ : กรณีศึกษาพฤติกรรมองค์การ... ที่ผมได้นำมาจัดเก็บไว้สำหรับผู้ที่สนใจการบริหารพฤติกรรมองค์กรครับ

เขียน:

ความเห็น (0)