อนุทิน 105445 - ทิมดาบ

  ติดต่อ

คนนามสกุล Gotoknow >>>

ผมพิมพ์ชื่อ-นามสกุล..ตนเอง

ที่ Google พบว่า

อันดับแรกในการค้นพบ คือ

ผม กับ นามสกุล Gotoknow

รู้สึกดี เพราะเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของนามสกุลนี้

ผมเกิดการเรียนรู้-แบ่งปัน-และคิดสร้างสรรค์

ท่ามกลางการเคลื่อนที่ของโลก...

 

 

 

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)