อนุทิน 105441 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

"...แต่หากมองไปถึงปัญหาของครูเองที่ระบบการจัดการศึกษาที่ถูกออกแบบผ่านการสอนมาช้านาน ระบบโรงเรียนเป็นระบบที่ให้ความรู้ และคาดหวังว่าความรู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงและเติบโต ซึ่งก็ไม่ผิด ความรู้ที่เกิดจากระบบการศึกษากระแสหลักก็ยังมีพลังในการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่น้อยลงเมื่อโลกหมุนเคลื่อนไปข้างหน้าตลอดเวลา ระบบการศึกษาจึงไม่สามารถดูแลตนเองได้และไม่สามารถดูแลผู้คนได้เช่นกัน...":

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481889

เขียน 14 Mar 2012 @ 09:40 ()


ความเห็น (0)