อนุทิน 105405 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

ธรรมะสาระของบิณฑบาตร ขอเจกแจงหยิบยกออกมาเอาเพียง ๑๐ ประการ ดังนี้

๑. เป็นการไปเสดงธรรมเป็นทานโปรดสัตว์ (ของคน,ของพระ)

๒. เป็นสัมมากัมมันโตของผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาแท้

๓. เป็นสัมมาอาชีโวของพระโดยตรงอย่างเอก

๔. เป็นมนุษยสัมพันธ์อันลึกซึ้ง

๕. เป็นพุทธประเพณี ทุกกัป ทุกกัลป์ ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

๖. เป็นศิลปะที่อันติมะสูงสุดที่ยากแก่การอธิบาย

๗. เป็นการพิสูจน์สัจธรรมแท้ว่า คนอยู่ได้ด้วยคุณธรรมความดี

๘. เป็นสหกรณ์ตัวสำคัญยิ่ง

๙. เป็นของทำได้ยากต้องพากเพียรเรียนรู้และอุตสาหะอย่างยิ่ง

๑๐. เป็นประธานก่อให้เห็นการให้ การเสียสละ เกิดมีอยู่ในโลกอย่างสำคัญ เพราะโลกจะขาดการให้ การเสียสละ ไม่ได้ โดยเฉพาะให้ด้วยศรัทธา ด้วยบูชาเคารพ การให้โดยไม่มีการบังคับ การให้อย่างยินดีเต็มใจ และให้ชนิดไม่หวังอะไรตอบแทนเลย

 

ศาสตร์และศิลป์ของการบิณฑบาตร  www.youtube.com/watch?v=OnN5DpDqrS8

เขียน 12 Mar 2012 @ 21:29 () แก้ไข 12 Mar 2012 @ 22:01, ()


ความเห็น (0)