อนุทิน 105402 - Mr. Sisavanh Vongkatanegnou

ผู้นำเสนอ นาย นิพนธ์ วงศ์ กาฬสินธุ์ ชื่อเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิง วัฒนธรรม บ้าน พันนา ต. พันนา อ. สว่างแดน ดิน จ. สกลนคร ข้อดี วางเฟรม์ หรืแบบดีมาก และเนื้อหาครบถ้วนดี ข้อเสีย การเรียงคำศัพ ยังสับสน และตัวอัคศร ไม่เสมอกันแต่ละหัวข้อ

ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบก่อนนำเสนอ และหัวข้อแต่ละข้อควรเสมอกัน

สรุปผลการประเมิน ในระดับ  มาก (3)

เขียน 12 Mar 2012 @ 20:54 ()


ความเห็น (0)