อนุทิน #105400

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นาง ศรีสมบัติ อภิวัฒน์ชัชวาลย์ ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และปสิทธิผล การปฏิบัติงานของเทศบานตำบน ใน จังหวัด สกลนคร ข้อดี มีรายละเอียด ของเนื้อหา ครบถ้วน, ใช้เวลาพอดี , เฟรม ที่เรียบง่าย ข้อเสีย เนื้อหายาว ทั้ง วรรค เขียนยาว ในเฟรม

ข้อเสนอแนะควร สรุป ย่อ เนื้อหา และบรรยาย ทีละหัวข้อ

สรุปผลการประเมิน ในระดับ  ปานกลาง (2)

  เขียน:  

ความเห็น (0)