อนุทิน #105397

  ติดต่อ

วันนี้ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายในจังหวัดคือ โรงพยาบาลธธวัชบุรี และโรงพยาบาลเกษตรวิสัย ถึงจะเหนื่อยแต่คิดว่าคุ้มค่า สิ่งที่ได้รับคือความเชื่อมโยงกันในบทบาทของแม่ข่าย กับลูกข่าย หรือ พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน การใช้งานreferlink ไม่น่ามีปัญหาอะไร กำลังจะขยายเพิ่มการใช้งานขึ้นเรื่อยๆ นับได้ว่าเป็นความสำเร็จอีกอย่างหนึ่ง ในการเชื่อมโยงข้อมูลการส่งต่อเพื่อการรักษา ระหว่างโรงพยาบาลจังหวัดกับโรงพยาบาลชุมชน

  เขียน:  

ความเห็น (0)