อนุทิน 105394 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

กองทุนน้องเฌวา

โดยสรุปจากคณะทำงานที่พูดคุยกัน กำลังจะโอนเงินที่มาจาก gotoknow.org ทั้งหมด เข้ากองทุนเฌวา เป็นเงินฝากประจำ ที่เบิกได้ตอนที่เฌวาอายุครบ 19 ปี

โดยล่าสุดเราได้ยอดเงินจาก พี่ๆน้อง gotoknow.org จำนวน 154,825.24 บาท (หนึ่งเเสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ผมจะทำการส่งมอบในวันที่คณะกรรมการจากมูลนิธิช่วยไรพรมแดน (Help Without Frontiers ) เเละตัวเเทนจาก gotoknow.org พร้อมเพรียงกันภายในเดือนนี้ครับ

เขียน 12 Mar 2012 @ 14:58 () แก้ไข 12 Mar 2012 @ 15:00, ()


ความเห็น (0)