อนุทิน 105391 - lomyen sisouvong

ຊື່ເລື່ອງ: ການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ເຊີງວັດທະນະທຳ ບ້ານພັນນາ

ຊື່ຜູ້ສະເຫນີ: ນາຍ ນິພົນ ວົງກາລະສີນ

ຂໍ້ດີ: ຮູບແບບນຳສະເໜີດີ, ສຶກສາເນື້ອໃນລະອຽດ

ຂໍ້ເສຍ: ຂະໜາດໂຕຫນັງສືນ້ອຍ, ສີຂອງໂຕໜັງສື ແລະ ພື້ນ ບໍ່ຕັດກັນ

ຂໍ້ສະເໜີແນະ: ເບີ່ງຕື່ມ ການຈັດສີໂຕໜັງສື ແລະ ພື້ນ

ໃຫ້ຄະແນນ 3

เขียน 12 Mar 2012 @ 14:38 ()


ความเห็น (0)