อนุทิน 105374 - ศิริวรรณ

ศิริวรรณ

วันนี้ไปงานบวช เจ้าภาพจัดงานใหญ่โต ที่ประทับใจคือนักแสดงจำอวดหน้าม่าน มาครบ 3 คน แสดงได้ถูกใจผู้ชมมากๆ ให้รู้ว่า คนไทย ชื่นชม ศิลปะไทย (เพลงฉ่อย) เด็กคนไหนทำได้ต้องส่งเสริม/สนับสนุน เพื่ออนุรักษ์ศิลปะไทยแขนงนี้ไว้ให้อยู่คู่ไทยตลอดไป

เขียน 11 Mar 2012 @ 22:40 ()


ความเห็น (0)