อนุทิน 105365 - ทิมดาบ

"สิ่งที่ทำให้เราหมดเรี่ยวหมดแรงนั้น หาใช่ภูผาที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าไม่
หากแต่เป็นทรายเม็ดเล็กๆ เม็ดหนึ่งในรองเท้าของเราเอง"
- อี้หมิง


 - Better three hours too soon than a minute too late.
มาไวไปสามชั่วโมง ดีกว่ามาช้าหนึ่งนาที       (วิลเลียม  เชคสเปียร์)

 

 - Well begun is half done.
เริ่มต้นด้วยดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง    (อริสโตเติ้ล)

 

 - A weed is a plant we’ve found no use for yet.  
วัชพืชคือพืชที่เรายังค้นหาประโยชน์ไม่พบ   (ราล์ฟ วัลโด อีเมอร์สัน)

 

 - He who asks is a fool for five minutes, but he who does not ask remains a fool forever.
ถามเขาอาจดูว่าโง่เพียง 5 นาที  แต่คนที่ไม่ถามสักทีอาจโง่ไปชั่วชีวิต    (ภาษิตจีน)

 

 - Our greatest weakness lies in giving up.
ความอ่อนแอที่แย่ที่สุดของมนุษย์คือการล้มเลิกเสียกลางคัน     (โทมัส  เอดิสัน)

 

 - Destroy your enemy by making him your friend.
จงทำลายศัตรูของท่านด้วยการทำให้เขาเป็นมิตร    (อับราฮัม  ลิงคอล์น)

 

 - Actions speak louder than words.
การกระทำดังกว่าคำพูด      (อับราฮัม  ลิงคอล์น)

 

 - Words must be weighed, not counted.
คำพูดสำคัญที่น้ำหนัก    มิใช่จำนวน   (ภาษิตโปแลนด์)

 

 - Small children give you a headache, big children a heartache.
เด็กเล็กทำให้คุณปวดหัว  แต่เด็กโตทำให้คุณปวดใจ  (ภาษิตรัสเซีย)

 

ที่มา : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/378362

เขียน 11 Mar 2012 @ 18:58 () แก้ไข 12 Mar 2012 @ 12:45, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อคิดแต่ละบทค่ะ

โดยเฉพาะบทนี้

ตรงเข้ากลางใจดำ

...

"สิ่งที่ทำให้เราหมดเรี่ยวหมดแรงนั้น หาใช่ภูผาที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าไม่

หากแต่เป็นทรายเม็ดเล็กๆ เม็ดหนึ่งในรองเท้าของเราเอง"

...