อนุทิน 105364 - ทิมดาบ

สุจิตต์ วงษ์เทศ
ประวัติศาสตร์เป็นวิชาเดียวที่ห้ามสรุป
และยุติความถูกต้อง เมื่อใดที่พบหลักฐานใหม่
ประวัติศาสตร์จะต้องน้อมรับความเปลี่ยนแปลง
อย่างยินดี ต้องทำให้หัวใจไร้พรมแดน
เพื่อรู้เขา รู้เรา รู้โลก

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ทุกแว่นแคว้นถิ่นฐาน ล้วนมีคนอยู่ประเภทหนึ่ง
ซึ่งนับจำนวนแล้วไม่เคยมาก
พวกเขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อกอบกู้สังคมที่ตนเองสังกัด
โดยไม่เคยนึกถึงความเหนื่อยยาก
หรือแม้แต่ภัยอันตราย คนเหล่านั้นไม่ใช่ศาสดา
แต่ถ้าถามถึงลักษณะร่วมกันผมพอจะระบุได้ว่า
มีอยู่พอสมควร ที่สำคัญที่สุด คือ
ทุกคนต้องมาใช้ชีวิตไถ่บาปที่เขามิได้เป็นผู้ก่อ
ต้องลำบากตรากตรำและเสียสละสิ่งต่างๆ
อันควรเป็นของเขา เพื่อให้คนอื่น
ได้พ้นเคราะห์กรรม และ
ได้รับคุณค่าแห่งชีวิตในราคาที่ถูกลง

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ
เพราะ ฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับ
บางสิ่งที่เป็นประโยชน์
ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย
ในงานศิลปของฉัน
ชีวิตนั้นสั้น....แต่ศิลปะยืนยาว

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
'รู้สึก' เป็นปัจจุบัน 'นึก' เป็นอดีต 'คิด' เป็นอนาคต
ความรู้สึกทำให้ตระหนักต่อการมีชีวิต
ขณะความคิดทำให้ตระหนักต่อการเป็นคน
ฉะนั้นไม่ว่าความรู้สึกหรือความคิด
มันมีน้ำหนักและคุณค่าเท่ากัน
และถ้ามันรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
มันจะสำแดงพลังขึ้นมา
พลังทางปัญญา ก็คือองค์รวมของ
ความรู้สึกนึกคิดนั่นเอง
ความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในชั่วขณะปัจจุบัน
ด้วยรูปแบบและเนื้อหาดี ๆ
มันเป็นพลังทางปัญญา และเป็นบทกวีได้

โก้วเล้ง
หากหัวใจของผู้ใดตายแล้ว
มีเพียงสองวิธีเท่านั้น
ที่จะสามารถบันดาล
ให้มันฟื้นคืนมาได้
หนึ่ง คือ ความรัก และ
อีกหนึ่ง คือ ความแค้น

มาโนช พุฒตาล
ทั้งโลกเรามันเกี่ยวกับธุรกิจหมดแล้ว
ไม่มีอะไรที่มันเป็นศิลปะบริสุทธิ์
ศิลปะแท้ๆ มักอยู่กับบ้าน อยู่กับชุมชนเล็ก ๆ
ที่ไม่ได้รับการเผยแพร่
อะไรที่พอเผยแพร่เป็นสาธารณะ
ก็ต้องมีการค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง

ออง ซาน ซู จี
ความไม่กลัวอาจจะเป็นพรสวรรค์
แต่บางทีสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าคือ ความกล้าหาญ
ที่มาจากความพยายาม ความกล้าที่มาจากการฝึกฝน
ให้เกิดนิสัย ไม่ยอมให้ความกลัวเข้ามามีอำนาจเหนือ
การกระทำของตน ความกล้าที่อาจเรียกได้ว่า
"ความสง่างามภายใต้ความกดดัน"
ความสง่าซึ่งตอกย้ำให้เห็นอีก
เมื่อเผชิญหน้ากับความรุนแรง
และความกดดันที่ถาโถมเข้ามา

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
เวลาจะทำอะไร ก็อยากให้นึกถึงคำว่า "การให้" บ้าง
ไม่ใช่เอาแต่คิดว่าตัวเรา "จะได้" อะไร
พื้นฐานการศึกษาเดี๋ยวนี้ จะเห็นว่า
เด็กนักเรียนมักชอบคิดว่า เรียนแล้วได้อะไร
จะเอาไปใช้ตอนสอบเข้าได้หรือ
เวลาเรียนก็เลยเน้น การเรียนเพื่อสอบ
ไม่ใช่เพื่อเรียนรู้

ที่มา : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/378926

เขียน 11 Mar 2012 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)