อนุทิน 105356 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๙๕. Well Rounded Person : ศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ บุญประภัสสร

วันศุกร์-เสาร์ที่ผ่านมานี้ ผมมีโอกาสดีได้รู้จักและนั่งสนทนากับสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ผมประทับใจและคิดว่าเป็นยอดในหลายด้าน ทั้งยอดครู ยอดนักวิจัย ยอดนักวิชาการ ยอดนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยอดเภสัชกร ยอดหมอยาสมุนไพรไทย ยอดผู้อาวุโสที่ทรงภูมิปัญญาอย่างยิ่ง แต่ก็ติดดินอย่างยิ่ง ท่านคืออาจารย์นิด ศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ บุญประภัสสร มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นผู้ประสานงานโปแกรมการวิจัยที่สำคัญหลายเรื่องของประเทศและของนานาชาติของ สกว. เมื่อแรกเจอนั้น หากใครไม่รู้ ก็ต้องคิดว่าอาจารย์คือหญิงสาวชาวบ้านทั่วไปคนหนึ่งที่คล่องแคล่ว อัธยาศัยดี งามทั้งรูปลักษณ์ บุคลิก และการโอภาปราศัย ต่อเมื่อได้คุยแล้วก็จะต้องออกปากอุทานไปแทบทุกเรื่อง เพราะท่านอาวุโสกว่า ๖๐ ปีแล้ว อีกทั้งทรงคุณวุฒิและมีบทบาทต่อการสร้างผลงานวิจัยที่นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งดีๆหลายอย่างของสังคมไทยและวงวิชาการของโลก อาจารย์สอนผมหลายอย่างในทางอ้อมผ่านการเล่าประสบการณ์และสะท้อนคิดผสมผสานอยู่ในเรื่องราวต่างๆที่ท่านเล่า ทำให้ผมเห็นความเป็นนักวิชาการที่มีอุดมคติต่อประเทศชาติ งานวิชาการ การสร้างคน

เขียน 11 Mar 2012 @ 13:57 ()


ความเห็น (0)