อนุทิน 105353 - mr Keolakhone Volasane

ผู้นำเสนอ : นายนิพนธ์ วงค์กาฬสินธุ์ ข้อดี : การนำเสนอพูดจาชัดเจน ข้อเสีย : พื้นหลังและตัวหนังสือสีกลมกลืนกันเกินไป ทำให้มองเห็นตัวหนังสือไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มขนาดตัวหนังสือ และสีตัวหนังสือใหม่ เพื่อให้ดูได้ชัดเจนมากขึ้น ผลการประเมิน : ระดับ 3

เขียน 11 Mar 2012 @ 12:31 ()


ความเห็น (0)