อนุทิน #105353

ผู้นำเสนอ : นายนิพนธ์ วงค์กาฬสินธุ์ ข้อดี : การนำเสนอพูดจาชัดเจน ข้อเสีย : พื้นหลังและตัวหนังสือสีกลมกลืนกันเกินไป ทำให้มองเห็นตัวหนังสือไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มขนาดตัวหนังสือ และสีตัวหนังสือใหม่ เพื่อให้ดูได้ชัดเจนมากขึ้น ผลการประเมิน : ระดับ 3

เขียน:

ความเห็น (0)