อนุทิน #105352

นายวรวิลัย สมบัติมูลวงศ์ เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นท่ีสูงกรณีศึกษาทางวัฒนธรรมชาวเขา ข้อดี สรุปได้ใจความ กระซับรวดเร็ว ข้อเสีย ตัวหนังสือเล็ก ข้อเสนอแนะ เพิ่มความสว่างสไลด์ สรุปผลการประเมิน 3

เขียน:

ความเห็น (0)