อนุทิน 105351 - mr Keolakhone Volasane

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นางศรีสมบัติ อภิวัฒน์ชัชวาลย์ ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร ข้อดี กระซับไว้ได้เนื้อหา เข้าใจง่าย ข้อเสีย สไลด์ขาดสีสรร ข้อเสนอแนะเพิ่มลูกเล่น ผลการประเมิน 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)