อนุทิน 105351 - mr Keolakhone Volasane

ผู้นำเสนอ นางศรีสมบัติ อภิวัฒน์ชัชวาลย์ ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร ข้อดี กระซับไว้ได้เนื้อหา เข้าใจง่าย ข้อเสีย สไลด์ขาดสีสรร ข้อเสนอแนะเพิ่มลูกเล่น ผลการประเมิน 3

เขียน 11 Mar 2012 @ 12:28 ()


ความเห็น (0)