อนุทิน 105349 - mr Keolakhone Volasane

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นายสุนทร เทพปัญญา ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชากรในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้กระบวนการ AIC ข้อดีอ่านง่าย กระซับ ข้อเสียเตรียมตัวน้อย ข้อเสนอเตรียมความพร้อม สรุปผลการประเมิน 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)