อนุทิน 105349 - mr Keolakhone Volasane

ผู้นำเสนอ นายสุนทร เทพปัญญา ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชากรในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้กระบวนการ AIC ข้อดีอ่านง่าย กระซับ ข้อเสียเตรียมตัวน้อย ข้อเสนอเตรียมความพร้อม สรุปผลการประเมิน 3

เขียน 11 Mar 2012 @ 12:28 ()


ความเห็น (0)