อนุทิน 105348 - สันติสุข

สันติสุข

เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ

ผู้นำเสนอ นายนิพนธ์ วงกาฬสินธุ์ ช่ือเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพรรณา ตำบลพรรณา ข้อดี ขนาดตัวอักษรชัดเจน สีอ่านได้ง่าย การออกแบบพื้นหลังน่าสนใจ เทคนิค

      การ เคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าดี การนำเสนอชัดเจนฟังแล้ว
      เข้าใจง่าย มีภาพประกอบ

ข้อเสีย ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี ประเมิน ในระดับ 3

เขียน 11 Mar 2012 @ 12:18 ()


ความเห็น (0)