อนุทิน 105344 - Saranporn

  ติดต่อ

วิพากษ์

ผู้นำเสนอ : นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธุ์

หัวข้อ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ข้อดี : 1. อธิบายรายละเอียดได้น่าสนใจดี

ข้อเสีย : ตัวหนังสือในสไลด์นำเสนอค่อนข้างเล็ก ทำให้อ่านยาก

ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มขนาดของตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น

สรุปผลการประเมิน : มาก (3)

  เขียน:  

ความเห็น (0)