อนุทิน 105343 - กิรอัชฌา

กิรอัชฌา

ผู้นำเสนอ นายนิพนธ์ ชื่อเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพันนา ต.พันนา อ.สว่าง จ.สกลนคร ข้อดี นำเสนอดีมาก ข้อเสีย ควรศึกษาเนื้อหาอย่างรอบคอบ ข้อควรปรับปรุง ควรพูดรายละเอียดให้เห็นชัดเจน สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3

เขียน 11 Mar 2012 @ 12:10 ()


ความเห็น (0)