อนุทิน 105342 - sounthone sounthone THAPPANYA

ผู้นำเสนอ : นาย นิพนธ์ วงศ์กาฬสินธุ์ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้าน พันนา ข้อดี : อธิบายบทได้ดี และ ชัดเจนดี ข้อเสีย : การเข้าใจเนื้อเรื่องไม้เลิกเชี่ง      ข้อเสนอแนะ : ควรอ่านบทเรื่อง และ ทำความเข้าใจกับเรื่อง  สรุปผลการประเมิน : ปานกลาง ( 2 )

เขียน 11 Mar 2012 @ 12:09 ()


ความเห็น (0)