อนุทิน #105340

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นายนิพนร์ วงกาภสีน ชื่อเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชีงวัฒนธรรม บ้านพันา ตำบลพันา อำเภอสหว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร ข้อดี บทนำเสนอดี การนำเสนอดี การอะทิบายลงในลายละเอยดดี ข้อเสีย ข้แเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ดีมาก

  เขียน:  

ความเห็น (0)