อนุทิน 105340 - Mr. NBCA Bounnhot ยอด NAMSENA

ผู้นำเสนอ นายนิพนร์ วงกาภสีน ชื่อเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชีงวัฒนธรรม บ้านพันา ตำบลพันา อำเภอสหว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร ข้อดี บทนำเสนอดี การนำเสนอดี การอะทิบายลงในลายละเอยดดี ข้อเสีย ข้แเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ดีมาก

เขียน 11 Mar 2012 @ 12:04 ()


ความเห็น (0)