อนุทิน 105339 - sming

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นายสุนทร ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้กระบวนการ AIC ต.ท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ข้อดี ตัวหนังสือชัดเจน ข้อเสีย ขาดการรวบรวมข้อมูลก่อนนำเสนอ ข้อเสนอแนะ ควรรวบรวมข้อมูลก่อนนำเสนอ สรุปผลการประเมิน ในระดับ 2

  เขียน:  

ความเห็น (0)