อนุทิน 105333 - สยามรัฐ

สยามรัฐ

ผู้นำเสนอ สุนทร เทพปัญญา ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยการใช้กระบวนการAIC ข้อดี ทำให้ทราบปัญหาการอนุรักษ์ป่าไม้ ทำให้ทราบกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ ข้อเสีย
ข้อเสนอแนะ การนำเสนอด้านข้อมุลในpowerpointpy'ยังขาดหายบางช่วง

                ถ้าครบจะทำให้เนื้อหาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สรุปผลการประเมิน ในระดับ ปานกลาง (2) ผู้ประเมิน พระสยามรัฐ ฐิตธัมโม ระหัสนักศึกษา 55422319110 สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เขียน 11 Mar 2012 @ 11:55 ()


ความเห็น (0)