อนุทิน 105332 - svvonevilay

svvonevilay

ผู้นำเสนอ นาย สุนทร เทพปัญยา ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกานอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้กระบวนการ AIC 1.ข้อดี เสียงดังชัดเจนดี เนื้อหา วิทยานิพนร์ครบถ้วน รูปแบบ powerpoint ใช้ได้. 2.ข้อเสีย 3.ข้อเสีย ควนปับปรุงลูกเล่นของงารให้มีความน่าสนใจเพี่มขื้น. สรุปผนการประเมีน 3 โดย นาย วรวิไล สมบัติมูลวงค์

เขียน 11 Mar 2012 @ 11:55 ()


ความเห็น (0)