อนุทิน 105327 - ภควัต

ภควัต

ผู้นำเสนอ นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ข้อดี 1. รูปแบบ power point สีสวย มีภาพประกอบ ทำให้น่าสนใจ

    2. การนำเสนอเข้าใจชัดเจน

ข้อเสีย สีตัวอักษร มีหลายสีในเฟรมเดียวทำให้ลายตา

ข้อเสนอแนะ ปรับสีตัวหนังสือ

สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3 (มาก)

เขียน 11 Mar 2012 @ 11:46 ()


ความเห็น (0)