อนุทิน 105327 - ภควัต

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ข้อดี 1. รูปแบบ power point สีสวย มีภาพประกอบ ทำให้น่าสนใจ

    2. การนำเสนอเข้าใจชัดเจน

ข้อเสีย สีตัวอักษร มีหลายสีในเฟรมเดียวทำให้ลายตา

ข้อเสนอแนะ ปรับสีตัวหนังสือ

สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3 (มาก)

  เขียน:  

ความเห็น (0)