อนุทิน 105323 - Saranporn

Saranporn

วิพากษ์

ผู้นำเสนอ : นายสุนทร เทพปัญญา

หัวข้อ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้กระบวนการ AIC

ข้อดี : 1. อธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนดี

         2. การนำเสนอเสียงดังฟังชัดดีมาก

ข้อเสีย : ไม่มีรูปภาพประกอบในการนำเสนอมากเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มรูปภาพในการนำเนอให้มากขึ้นเพื่อความน่าสนใจ

สรุปผลการประเมิน : มาก (3)

เขียน 11 Mar 2012 @ 11:42 ()


ความเห็น (0)