อนุทิน #105322

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นายสุนทร เทพปัญญา ชึ่อเรีอง การอนุรักร์มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ AIC ข้อดี การนำเสนอดี มีการเตยมบทดี ข้อเสีย ตวหนงสีนำเลัก การอทิบายยงใม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ลีลาการนำเสนอขาตความต่อเนื่อง สรุปผลการประเมิน ปานกลาง

  เขียน:  

ความเห็น (0)