อนุทิน 105319 - กิรอัชฌา

กิรอัชฌา

ผู้นำเสนอ นายสุนทร ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้กระบวนการ AIC กรณีศึกษา ต.ท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ข้อดี นำเสนอได้ดีแล้ว ข้อเสีย ควรมีการเตรียมข้อมูลล่วงหน้า ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบไฟล์ที่ล่าสุดก่อนนำเสนอ เพื่อป้องกันการผิดพลาด สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3

เขียน 11 Mar 2012 @ 11:36 ()


ความเห็น (0)