อนุทิน #105310

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นายสุนทร เทพปัญญา

ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้กระบวนการ AIC

ข้อดี power point ชัดเจน

ข้อเสีย ข้อมูลใน power point ไม่ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ เพิ่มข้อมูลใน power point ให้ครบถ้วน

สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3 (มาก)

  เขียน:  

ความเห็น (0)