อนุทิน #105307

ผู้เสนอ นางศริสมบัติ การปฏิบัติบัติงานตามหกลักการธรรมนาภิบาลและสิทธิผล การปฏิบัติงานของเทสบาลตำบลในเขตเทสบา ช้อดี การนำเสนอดี ข้อเสีย ข้เสนอแนะ สรุปผลการประเมิน มาก

เขียน:

ความเห็น (0)