อนุทิน #105307

  ติดต่อ

ผู้เสนอ นางศริสมบัติ การปฏิบัติบัติงานตามหกลักการธรรมนาภิบาลและสิทธิผล การปฏิบัติงานของเทสบาลตำบลในเขตเทสบา ช้อดี การนำเสนอดี ข้อเสีย ข้เสนอแนะ สรุปผลการประเมิน มาก

  เขียน:  

ความเห็น (0)