อนุทิน 105305 - Mr. Sisavanh Vongkatanegnou

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นาย วรวิลัย สมบัติมูนวงศ์ ชื่อเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บนพื้นที่สูง ข้อดี มีรายละเอียด ของเนื้อหา ดี

ใช้เวลาไม่มากหนัก

ข้อเสีย ข่อนข้างมีสี มืดในแผ่น ที่ ออกแบบมา

ข้อเสนอแนะ ออกแบบให้เป็นธรรมดา สีไม่มืดมาก

สรุปผลการประเมิน ในระดับ น้อย(1)  ปานกลาง (2) มาก(3)

  เขียน:  

ความเห็น (0)