อนุทิน 105305 - Mr. Sisavanh Vongkatanegnou

ผู้นำเสนอ นาย วรวิลัย สมบัติมูนวงศ์ ชื่อเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บนพื้นที่สูง ข้อดี มีรายละเอียด ของเนื้อหา ดี

ใช้เวลาไม่มากหนัก

ข้อเสีย ข่อนข้างมีสี มืดในแผ่น ที่ ออกแบบมา

ข้อเสนอแนะ ออกแบบให้เป็นธรรมดา สีไม่มืดมาก

สรุปผลการประเมิน ในระดับ น้อย(1)  ปานกลาง (2) มาก(3)

เขียน 11 Mar 2012 @ 11:02 ()


ความเห็น (0)