อนุทิน 105300 - sounthone sounthone THAPPANYA

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ : นาย วรวิลัย สมบัติมลวงค์ ชื่เรื่อง : การท่องเที่ยวเชิงอนุรัษ์บนพื้นที่สูง กรฌีศืกษา :วัฒนธรรม หมู่บ้านดอยเหี่ยม ตำบนแม่เมาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อดี : อธิบายจะแจ้ง พื้นพาบกับตัวอักสร ชัดเจนดี ข้อเสีย : ไม้ได้สมเทียบข้อดี และ ข้อเสียในการท่องเชิงอนุรักษ์ ข้อเสนอแนะ : ควรอะธิบาย และ สมเทียบ ข้อดี และ ข้อเสียให้ชัดเจน สรุปผลการประเมิน : ปานกลาง ( 2 )

  เขียน:  

ความเห็น (0)