อนุทิน #105298

ผู้เสนอ นายวรวิลัย สมบัติมูนวง ชื่เรีอง การท่องเทีวยเชีงอนุรักร์บนพื้นที่สูง ข้อดี การนำเสนองานดี มีข้มูนสแดง อทิบายดีปานกลาง ข้อเสีย ตัวหนังสืน้อย ข้อเสนอแนะ ควนปรับตวหนังสึให้ไหย่ สรุปผลกานประเมีน ปานกลาง

เขียน:

ความเห็น (0)