อนุทิน 105298 - Mr. NBCA Bounnhot ยอด NAMSENA

  ติดต่อ

ผู้เสนอ นายวรวิลัย สมบัติมูนวง ชื่เรีอง การท่องเทีวยเชีงอนุรักร์บนพื้นที่สูง ข้อดี การนำเสนองานดี มีข้มูนสแดง อทิบายดีปานกลาง ข้อเสีย ตัวหนังสืน้อย ข้อเสนอแนะ ควนปรับตวหนังสึให้ไหย่ สรุปผลกานประเมีน ปานกลาง

  เขียน:  

ความเห็น (0)