อนุทิน #105292

ผู้นำเสนอ นาง ครีสมบัติ อภิวัฒชัชวาลย์.

ชื่อเรื่อง การปฎิบัติงานตามหลักธรรมาพิบาล และ ประสิทธิผลกานปฏิบัติงานของเทดบาลตำบลในเขดจังหวัดสกลนคร. 1.ข้อดี งาร Power point ชัดเจนดี อะทิบายได้ดี 2.ข้อเสีย 3.ข้อเสนอแนะ เพี่มเตีมด้านเนื้อหาของวิทยานิพนร์

สรุปผลการประเมีน ในระดับ 3

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)