อนุทิน 105292 - svvonevilay

svvonevilay

ผู้นำเสนอ นาง ครีสมบัติ อภิวัฒชัชวาลย์.

ชื่อเรื่อง การปฎิบัติงานตามหลักธรรมาพิบาล และ ประสิทธิผลกานปฏิบัติงานของเทดบาลตำบลในเขดจังหวัดสกลนคร. 1.ข้อดี งาร Power point ชัดเจนดี อะทิบายได้ดี 2.ข้อเสีย 3.ข้อเสนอแนะ เพี่มเตีมด้านเนื้อหาของวิทยานิพนร์

สรุปผลการประเมีน ในระดับ 3

เขียน 11 Mar 2012 @ 10:38 () แก้ไข 11 Mar 2012 @ 10:40, ()


ความเห็น (0)