อนุทิน 105291 - ภควัต

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นายวรวิลัย สมบัติมูลวงค์

ชื่อเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงกรณีศึกษา วัฒนธรรมชาวเขาหมู่บ้านดอยเหลี่ยม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อดี 1. power point ชัดเจน

    2. อธิบายเข้าใจ
    3. มีภาพประกอบ

ข้อเสีย - ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3 (มาก)

  เขียน:  

ความเห็น (0)