อนุทิน 105290 - Saranporn

  ติดต่อ

วิพากษ์

ผู้นำเสนอ : นายวรวิลัย สมบัติมูลวงศ์

หัวข้อ : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงกรณีศึกษา วัฒนธรรมหมู่บ้านดอยเหลี่ยม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อดี : อธิบายได้ชัดเจนดี

ข้อเสีย : ไม่มีลูกเล่นในการนำเสนอมากเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มลูกเล่นในการนำเนอให้มากขึ้นเพื่อความน่าสนใจ

สรุปผลการประเมิน : มาก (3)

  เขียน:  

ความเห็น (0)