อนุทิน 105287 - justholla

justholla

ผู้นำเสนอ นางศรีสมบัติ อภิวัฒน์ชัชวาลย์

เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร

ข้อดี

 เสียงดังฟังชัด ได้ยินชัดเจน 

ข้อเสีย

 สีไลด์ฉูดฉาด, มองแล้วไม่ชัดเจน 

ข้อแนะนำ

 ให้ไปดูว่ามีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่ 

ผลการประเมิน

 2 ปานกลาง 
เขียน 11 Mar 2012 @ 10:34 () แก้ไข 11 Mar 2012 @ 11:30, ()


ความเห็น (0)