อนุทิน 105287 - justholla

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นางศรีสมบัติ อภิวัฒน์ชัชวาลย์

เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร

ข้อดี

 เสียงดังฟังชัด ได้ยินชัดเจน 

ข้อเสีย

 สีไลด์ฉูดฉาด, มองแล้วไม่ชัดเจน 

ข้อแนะนำ

 ให้ไปดูว่ามีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่ 

ผลการประเมิน

 2 ปานกลาง 
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)