อนุทิน 105286 - นาย วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร

ผู้นำเสนอ : นางศรีสมบัติ อภิวัฒน์ชัชวาลย์

ชื่อเรื่อง : การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร

ข้อดี: มีการเตรียมเนื้อหาชัดเจน เสียงฟังชัด อธิบายเข้าใจง่าย

ข้อเสีย: สีตัวอักษรใช้สีแสบตา ภาพพื้นหลังบังตัวอักษร ขนาดตัวอักษรมีบางสไลด์ใช้ขนาดไม่เท่ากัน

ข้อเสนอแนะ: ควรศึกษาโปรแกรม Powerpoint

 

สรุปผลการประเมิน : ในระดับ 2

เขียน 11 Mar 2012 @ 10:32 () แก้ไข 11 Mar 2012 @ 11:25, ()


ความเห็น (0)