อนุทิน 105286 - นาย วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ : นางศรีสมบัติ อภิวัฒน์ชัชวาลย์

ชื่อเรื่อง : การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร

ข้อดี: มีการเตรียมเนื้อหาชัดเจน เสียงฟังชัด อธิบายเข้าใจง่าย

ข้อเสีย: สีตัวอักษรใช้สีแสบตา ภาพพื้นหลังบังตัวอักษร ขนาดตัวอักษรมีบางสไลด์ใช้ขนาดไม่เท่ากัน

ข้อเสนอแนะ: ควรศึกษาโปรแกรม Powerpoint

 

สรุปผลการประเมิน : ในระดับ 2

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)